top of page

Условия за ползване

Условия за ползване

Последна актуализация: 05.10.2022 г

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия („Условия“), преди да използватеhttp://www.empathysalesgroup.com уебсайт („Услугата“), управляван от Advanced Economic Solutions Limited („Нас“, „ние“ или „наш“).

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, Потребители и други, които осъществяват достъп или използват Услугата.

Чрез достъпа или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Тези Условия за бизнес обясняват Услугите, които предлагаме, как ще плащате за нашите Услуги и нашия регулаторен статус. Това е важен документ, който определя условията, при които се съгласяваме да действаме за нашите клиенти и на които възнамеряваме да разчитаме. Той замества всички предишни споразумения и разбирателства, които имаме с вас (независимо дали устни или писмени).

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване и ги запазете за бъдещи справки.

Обръщаме специално внимание на:

Раздел 8 „Защита на данните и комуникации“, който определя как ще използваме вашите данни;

*Нашата услуга е изцяло ориентирана към ефективността и е разпределена в две основни категории – професионален маркетинг в социалните медии и услуги за продажби; и образователни курсове, семинари и специализирани програми за обучение. Моля, имайте предвид, че въпреки че се ангажираме с най-високите стандарти на изпълнение и професионализъм в услугите, които предоставяме, не можем да ви гарантираме никакви конкретни резултати, тъй като има фактори, които са извън нашия контрол, като вашето ниво на ангажираност, широки икономически и геополитически рискове, природни бедствия и т.н. Въпреки това, в случай че не сте доволни от крайната доставка и резултатите от услугите, които сте закупили от нас, винаги трябва да се свържете директно с нас и да обясните своите опасения. Винаги се стремим да изграждаме и поддържаме качествени взаимоотношения с нашите клиенти, независимо дали ще продължим да работим заедно или не в бъдеще. Също така винаги можете да анулирате месечния си абонамент с нас, като по този начин прекратите нашето партньорство, ако решите, че то не отговаря на вашите нужди.

ВЪВЕДЕНИЕ

EmpathySalesGroup.com е софтуерна агенция за дигитален маркетинг, предлагаща различни базирани на абонамент и индивидуални услуги, насочени към подпомагане на бизнеса да идентифицира каналите, които най-добре им позволяват да достигнат до целевите си пазари, и допълнително се специализира в воденето и насочването на своите потенциални клиенти през целия цикъл на продажби, давайки нашите клиенти възможност да сключват сделки от тяхно име. Като част от цикъла на продажбите ние помагаме на нашите клиенти да се свържат, преобразуват, задържат и продават нагоре своите настоящи и бъдещи клиенти, както и всички потенциални клиенти, генерирани от техните маркетингови кампании.

Нашата цел е да помогнем на всеки наш клиент да расте и да подобри приходите си, степента на удовлетвореност на клиентите и цялостното пазарно присъствие, заедно с цялостната стойност на марката им чрез правилния маркетинг, продажби и бизнес оптимизация, които им предоставяме.


 

Нашият екип се състои от опитни бизнес професионалисти и консултанти, които работят заедно като екип ежедневно и са отговорни за предоставянето на първокласни дигитални маркетингови, продажби, бизнес развитие и образователни услуги на нашите клиенти. Нашата мисия в Empathy Sales Group е: да разрушим индустрията за продажби и бизнес развитие чрез въвеждане на иновативен начин за намиране на клиенти, представяне, представяне, продажба, затваряне и задържане на клиенти.


 

1. НАЧАЛО

Настоящите Условия за ползване започват да влизат в сила на датата, на която ги получите от Нас и като ги приемете, те остават в сила до прекратяване в съответствие с Раздел 14 „Прекратяване на отношенията ви с нас“.

Вашето съгласие с нашите Условия за ползване не засяга вашите законови права.

2. СМЕТКА

За да използвате определени функции на Услугите, трябва да регистрирате акаунт. Може да бъдете помолени да предоставите парола във връзка с вашия акаунт. Вие носите цялата отговорност за запазването на поверителността на вашия акаунт и парола и се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват под вашия акаунт или парола. Вие се съгласявате, че информацията, която ни предоставяте, независимо дали при регистрация или по всяко друго време, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна. Вие също така се съгласявате, че ще гарантирате, че тази информация се поддържа точна и актуална по всяко време. Ако имате причина да смятате, че вашият акаунт вече не е защитен (напр. в случай на загуба, кражба или неразрешено разкриване или използване на вашия акаунт ID или парола), тогава вие се съгласявате незабавно да ни уведомите по имейл. Вие може да носите отговорност за загубите, понесени от нас или от други лица поради неразрешено използване на вашия акаунт в Услугите.

3. КОИ СМЕ

Ние, нас, нашето се отнася за Advanced Economic Solutions Ltd, което е дружество, регистрирано в София, България ДДС № BG205533538,

Нашият регистриран офис и данни за контакт са:

Адрес: Проф. Николай Генчев 14, София, България 1700

Имейл: info@empathysalesgroup.com

уебсайт:www.empathysalesgroup.com

 

4. КОЙ НИ РЕГУЛИРА

Нашата компания е регистрирана по законите на Република България и се регулира съгласно българското законодателство. Нашите разрешени бизнес дейности включват предоставяне на консултантски, както и образователни услуги на нашите клиенти.

5. НАШИТЕ УСЛУГИ

Нашите услуги за нашите клиенти включват: бизнес развитие и образование, ориентирано към изпълнението. Нашите услуги са разпределени в две основни категории – професионален маркетинг в социалните медии и услуги за продажби; и образователни курсове, семинари и специализирани програми за обучение. Моля, имайте предвид, че въпреки че се ангажираме с най-високите стандарти на изпълнение и професионализъм в услугите, които предоставяме, не можем да ви гарантираме конкретни резултати, тъй като има фактори, които са извън нашия контрол, като вашето ниво на ангажираност, широки икономически и геополитически рискове, природни бедствия и др.

Нашите услуги са базирани както на абонамент, така и на курсове, консултации и програми с еднократно плащане. Услугите, базирани на абонамент, могат да бъдат анулирани по всяко време най-малко 24 часа преди началото на следващия период на плащане. Курсовете, консултациите и програмите с еднократно плащане не могат да бъдат отменени, след като бъдат закупени.

Ние ще ви потвърдим писмено нашите услуги заедно с подробности за всички рискове, свързани с препоръчаните продукти/услуги, преди да поемете какъвто и да е ангажимент. Документацията, която ще ви предоставим, ще изясни дали действаме без съвет. Ние ще ви предоставим обобщена/ключова информация за характеристиките и ще обясним цената, таксите и обхвата на конкретния абонамент.

Ние няма да предоставяме никакви съвети, свързани с инвестиции във връзка с покупката и/или инвестирането на каквито и да е финансови продукти/превозни средства. Ще трябва да вземете собствено решение дали дадена инвестиция/покупка е подходяща за вас.

Нашата услуга е изцяло базирана на ефективността, така че вие ще можете обективно да оцените нашата ефективност в края на всеки месец и да решите дали да продължите с нас или не в бъдеще. Моля, имайте предвид, че ние винаги съветваме нашите клиенти да се ангажират с минимум 3 месеца работа с нас, за да дадем шанса на отношенията и работата ни да се задействат и да постигнат оптимални резултати.

Нито ние, нито нашите служители сме квалифицирани да предоставяме правни или счетоводни съвети или да изготвяме правни или счетоводни документи. С настоящото се разбира и се съгласява, че вие, клиентът, носите отговорността да се обърнете към адвокат или счетоводител по отношение на всяка правна точка или сметка.

 

6. ПАТЕНТОВАНИ МАТЕРИАЛИ

6.1 Собствени материали

Услугите са собственост и се управляват от Нашата компания. Визуалните интерфейси, графики, дизайн, компилация, информация, компютърен код (включително изходен код или обектен код), софтуер, услуги, съдържание, образователни видеоклипове и упражнения и всички други елементи на Услугите („Материалите на услугите“) са защитени от български и международни закони за авторско право, патенти и търговски марки, международни конвенции и други приложими закони, уреждащи интелектуалната собственост и правата на собственост. С изключение на каквото и да е Потребителско съдържание, предоставено и притежавано от Потребителите и освен ако не е посочено друго в този Раздел 7, всички Материали на Услугите и всички търговски марки, марки за услуги и търговски имена, съдържащи се в или достъпни чрез Услугите, са собственост на или лицензирани от Нашите Компания и ние си запазваме всички права в него и към него, които не са изрично предоставени от тези Условия за ползване.

6.2 Лицензирано образователно съдържание

Можем да направим достъпни в Услугите определени образователни видеоклипове, упражнения и свързани допълнителни материали, които са собственост на нас или на трети лица, които са ни лицензодатели („Лицензирано образователно съдържание“). Предоставяме ви неизключително, непрехвърлимо право за достъп и използване на Лицензираното образователно съдържание, предоставено в Услугите от Нас, единствено за ваши лични, нетърговски цели. Освен ако изрично не е посочено в Услугите, че конкретен елемент от Лицензирано образователно съдържание е предоставено за вас при алтернативни лицензионни условия, не можете да изтегляте, разпространявате, продавате, отдавате под наем, модифицирате или по друг начин да предоставяте достъп до Лицензираното образователно съдържание на трета страна .

6.2.1 Алтернативни лицензи

В определени случаи Ние или неговите лицензодатели може да предоставим Лицензирано образователно съдържание при алтернативни лицензионни условия, като например вариант на Лиценза Creative Commons (както е дефиниран по-долу) (всеки „Алтернативен лиценз“). Когато е изрично посочено като такова в Услугите и при спазване на условията на настоящите Условия, приложимото Лицензирано образователно съдържание се лицензира за вас съгласно условията на Алтернативния лиценз. Като използвате, изтегляте или по друг начин осъществявате достъп до такова Лицензирано образователно съдържание, вие се съгласявате да спазвате изцяло всички правила и условия на такъв Алтернативен лиценз.

Използване с нетърговска цел

Лицензираното образователно съдържание и Лицензираният образователен код са предназначени само за лична, некомерсиална употреба. Без да се ограничава гореизложеното и независимо от условията на който и да е Алтернативен лиценз за такова Лицензирано образователно съдържание, Лицензираното образователно съдържание не може да бъде използвано, разпространявано или експлоатирано по друг начин за каквито и да е търговски цели, търговско предимство или частна парична компенсация, освен ако друго не е уговорено предварително в писмена форма от нас.

 

Това не включва вашето лично бизнес развитие и обучение за продажби, които са основните цели на Услугите, които предоставяме. А именно, за да ви предоставим първокласни услуги за маркетинг и продажби в социалните медии, както и висококачествени обучителни програми, курсове, семинари и консултации, общото на гореизложеното, следните са типове употреби, които Ние изрично определяме като попадащи извън „не- търговска" употреба:

  1. продажбата или отдаването под наем на (1) всяка част от Лицензираното образователно съдържание, (2) всякакви производни произведения, базирани поне отчасти на Лицензираното образователно съдържание, или (3) всяка колективна работа, която включва която и да е част от Лицензираното образователно съдържание;

  2. предоставяне на обучение, поддръжка или редакционни услуги, които използват или препращат към Лицензираното образователно съдържание в замяна на такса.

    7. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КОМУНИКАЦИИ
     

7.1 Политика за поверителност

Вашата поверителност е важна за Нас. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, която е включена в настоящите Условия за ползване (и която е част от нашия договор с вас), внимателно за информация, свързана със събирането, използването и разкриването на вашата лична информация от Нашата компания. Освен всичко друго, нашата Политика за поверителност обяснява как третираме вашата лична информация и защитаваме поверителността ви, когато използвате нашите Услуги, и обяснява процедурите, чрез които потребителите могат да преглеждат, актуализират, коригират или изтриват личната си информация.

Вие носите отговорност да ни предоставяте вашите правилни данни за контакт по всяко време. Освен ако не бъдем уведомени за каквито и да е промени, ще приемем, че информацията, която имаме за вас, е вярна.

Моля, имайте предвид, че можем също така да разкрием вашите лични данни, когато се изисква от нас по закон, държавен орган, нашите регулатори, одитори или от нашите професионални съветници.

Ние няма да разкриваме информация на други страни без вашето писмено съгласие.

В интерес на сигурността и за подобряване на нашите услуги имейлите, които изпращате до Нас, могат да бъдат наблюдавани и/или записвани. Съгласно Закона за защита на личните данни и GDPR лицата имат право да получат копие от личната информация, която съхраняваме за тях в нашите записи, и когато е уместно, тя да бъде коригирана или изтрита. Възможно е да поискаме номинална такса за предоставяне на копие от информацията. Ако искате да упражните правото си съгласно Закона за защита на личните данни и GDPR, трябва да ни пишете на адреса, посочен в раздел 3 „Кои сме ние“.

Влизайки в тези Условия за ползване, вие изразявате съгласието си личните и чувствителни данни, които съхраняваме, да бъдат обработвани за целите, посочени в тези Условия за ползване, освен до степента, в която се откажете от получаването на маркетингова информация от Нас и свързани компании ( вижте раздела по-долу „Използване за маркетингови цели“).

7.2 Комуникация с вас

Ще се свържем с вас по имейл, zoom, телефон или чрез нашия уебсайт. Предоставяйки вашия имейл адрес и/или номер на мобилен телефон, вие се съгласявате да комуникираме с вас чрез имейл/текстово съобщение (където е приложимо). Като се съгласявате с комуникация по електронен път, вие приемате присъщите рискове (включително рисковете за сигурността от прихващане или неоторизиран достъп до такива комуникации, рисковете от повреда на такива комуникации и рисковете от вируси или други вредни устройства).

Независимо от това, че ние и вие имаме разумни процедури за проверка за вируси в нашата система, вие ще носите отговорност за проверката за вируси на всички електронни съобщения, изпратени до вас. При условие, че изпращаме кореспонденция на посочения от вас имейл адрес и/или телефонен номер, ние няма да носим отговорност за загуба на каквато и да е комуникация/документ или разходите за замяната им, или за всяка друга загуба, цена или разход в резултат на забавяне или неуспешна доставка на или от трета страна, която прихваща всяка комуникация, която изпращаме или получаваме. Когато работите с нас от разстояние, няма конкретни допълнителни разходи, наложени от нас за работа изключително от разстояние.

7.3 Използване за маркетингови цели

Можем да използваме информацията, съхранявана за вас, за да ви държим в течение (чрез имейл, текстово съобщение или други средства) за продуктите и услугите, които ние (и нашите свързани компании) предлагаме и които смятаме, че могат да представляват интерес за вас, освен ако не ни попитате не да. Можете да упражните правото си да изпратите уведомление за спиране на обработването на данни за маркетингови цели, като ни уведомите по всяко време по имейл. В противен случай ние ще третираме вашето приемане на нашите Условия за ползване като доказателство за вашето информирано съгласие да използваме вашите данни за маркетингови цели, както е отбелязано по-горе.


  

8. ЗАБРАНЕНО ПОВЕДЕНИЕ

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА НЕ:

8.1 да използвате Услугите за каквато и да е търговска употреба или цел, освен ако това не е изрично разрешено от нас в писмен вид, като се разбира, че Услугите и свързаните с тях услуги са предназначени само за лична, нетърговска употреба;

8.2 освен ако не е изрично разрешено от настоящите Условия, да отдавате под наем, давате на лизинг, давате на заем, да продавате, препродавате, сублицензирате, разпространявате или прехвърляте по друг начин лицензите за всякакви Материали на услугите;

8.3 да публикувате, качвате или разпространявате каквото и да е клеветническо, клеветническо или неточно съдържание или друго съдържание;

8.4 да публикувате, качвате или разпространявате каквото и да е Потребителско съдържание или друго съдържание, което е незаконно или което разумен човек може да сметне за нежелано, обидно, неприлично, порнографско, тормозещо, заплашително, смущаващо, тревожно, вулгарно, омразно, расово или етнически обидно, или по друг начин неподходящо;

8.5 да използвате Услугите по начин, който е вреден за непълнолетни, или по начин, който нарушава тези Условия;

8.6 да се представяте за друго физическо или юридическо лице, да претендирате невярно за връзка с което и да е физическо или юридическо лице или да осъществявате достъп до акаунтите в Услугите на други лица без разрешение или да извършвате друга измамна дейност;

8.7 да изтриете бележките за авторски права или други права на собственост върху Услугите или върху всяко Лицензирано образователно съдържание, Лицензиран образователен код или Потребителско съдържание;

8.8 да предявявате, или да упълномощавате, подпомагате или насърчавате трета страна да предявява срещу Нашата компания или някой от нейните филиали или лицензодатели иск за нарушение на патент или друго нарушение на интелектуална собственост по отношение на Лицензирано образователно съдържание, Лицензиран образователен код или Потребителско съдържание, което имате използвани, изпратени или предоставени по друг начин на или чрез Услугите;

8.9 да правите непоискани оферти, реклами, предложения или да изпращате нежелана поща или нежелана поща до други потребители на услугите (включително, но не само, непоискани реклами, промоционални материали или други привличащи материали, масово изпращане на търговски реклами, верижна поща, информационни съобщения, молби за благотворителност и петиции за подписи);

8.10 да използвате Услугите за всякакви незаконни цели или в нарушение на местни, щатски, национални или международни закони, включително, без ограничение, закони, уреждащи интелектуалната собственост и други права на собственост, и защита на данните и поверителността;

8.11 клевети, тормози, злоупотребява, заплашва или мами Потребителите на Услугите, или събира или се опитва да събере лична информация за Потребители или трети страни без тяхното съгласие;

8.12 премахване, заобикаляне, дезактивиране, увреждане или по друг начин пречи на свързаните със сигурността функции на Услугите, Лицензирано образователно съдържание, Лицензиран образователен код или Потребителско съдържание, функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на всяко съдържание, достъпно чрез Услугите, или функции които налагат ограничения върху използването на Услугите, Лицензирано образователно съдържание, Лицензиран образователен код или Потребителско съдържание;

8.13 да правите обратно инженерство, да декомпилирате, разглобявате или по друг начин да се опитвате да откриете изходния код на Услугите или която и да е част от тях, освен и само до степента, в която такава дейност е изрично разрешена от приложимото законодателство, независимо от това ограничение;

8.14 да променяте, адаптирате, превеждате или създавате производни произведения, базирани на Услугите или част от тях, освен и само до степента, изрично разрешена от нас тук, или до степента, в която горното ограничение е изрично забранено от приложимото законодателство; или

8.15 умишлено да се намесвате или да увреждате работата на Услугите или ползването на който и да е потребител от тях, по какъвто и да е начин, включително без ограничение чрез участие във всякакви атаки тип отказ на услуга или чрез качване или разпространение по друг начин на вируси, рекламен софтуер, шпионски софтуер, червеи или друг злонамерен код.

8.16 нямате право (a) да лицензирате, преотстъпвате, продавате, препродавате, отдавате под наем, на лизинг, прехвърляте, разпространявате или по друг начин да използвате по подобен начин Услугите; (b) да използвате или да позволявате на други да използват инструменти за тестване на сигурността, за да изследват, сканират или да се опитват да проникнат или да установят сигурността на Абонаментните услуги; (c) копиране, създаване на производна работа на, обратно инженерство, обратно сглобяване, разглобяване или декомпилиране на Абонаментните услуги или част от тях или по друг начин да се опитвате да откриете изходен код или да модифицирате Абонаментните услуги; или (г) да разкрие всякакви сравнителни показатели или тестове за ефективност на Услугите.

9. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от нас. Нашата компания няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Вие освен това потвърждавате и се съгласявате, че Нашата компания няма да носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с Използването или разчитането на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

10. АНАЛИЗИ НА АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА

Ние (i) събираме статистическа и друга информация, свързана с изпълнението, работата и използването на Абонаментните услуги, и (ii) използваме и споделяме данни от средата на Абонаментните услуги в обобщена форма за сигурност и управление на операциите, за създаване на статистически анализи, и за изследователски и развойни цели (клаузи i и ii се наричат заедно „Абонамент“

Анализи на услугата“). Анализите на абонаментните услуги няма да включват никаква информация, включително вашите данни, във форма, която може да служи за идентифициране на вас или физическо лице. Ние запазваме всички права на интелектуална собственост върху Анализите на абонаментните услуги.

11. ФИНАНСОВИ АСПЕКТ

Приемаме плащане чрез дебитни и кредитни карти (може да има допълнителни такси), банкови преводи и чрез защитени уебсайтове на трети страни, като PayPal и Stripe. Техните правила и условия се прилагат всеки път, когато бъдете пренасочени към техния уебсайт и ние не носим никаква отговорност за проблеми, възникнали на уебсайтовете на трети страни. Ще бъдете таксувани предварително на повтаряща се и периодична основа (Цикъл на фактуриране) за всички базирани на абонамент услуги, за които се регистрирате. Повечето от нашите абонаменти са настроени на месечни цикли на таксуване, освен ако изрично не е посочено друго. Може да има предлагани услуги/абонаменти, които могат да имат зададени цикли на фактуриране на тримесечна, двугодишна или годишна база.

Плащането за избраните абонаментни услуги, които сте закупили, ще се подновява автоматично в края на всеки месец, освен ако не ги анулирате. Анулиран абонамент ще бъде активен до края на периода на платения абонамент. Ако в началото на следващия абонаментен период няма налични средства във вашата сметка, ние си запазваме правото да анулираме абонамента ви до момента, в който го подновите и заплатите абонаментната такса. Това трябва да бъде идентифицирано от нас, когато до нас не постъпи плащане от ваша страна.

Всички извършени от вас еднократни плащания за курсове, обучения, семинари и/или консултации са свързани със съответната услуга и само с тази услуга. Този тип услуги за еднократно плащане не налагат и не носят никакви бъдещи финансови ангажименти (покупки) към вас, докато плащате за конкретна услуга/продукт, които по-късно получавате в предварително определен момент или в рамките на предварително определен период от време, който след това завършва и приключва размяната на вашето плащане за нашия продукт/услуга.

 

12. Възстановяване на средства

Както казахме, имате право да анулирате абонамента си по всяко време, като същевременно ще можете да използвате абонамента до края на периода, за който сте платили. За анулации и възстановяване на суми се прилагат определени условия, затова ви молим да се свържете с нас по имейл, за да разрешим вашето запитване.

13. Анулиране

При анулиране си запазвате правото да поискате да изтрием вашите данни и вашия профил от нашата система. Имате възможност да анулирате, без да изтривате акаунта си, за да запазите за бъдещи подновявания. Вашите данни ще се съхраняват при нас сигурно и няма да бъдат обект на дейности по обработка на данни, докато вашият абонамент е неактивен. Единствената активна обработка ще бъде бюлетин и маркетингова комуникация, освен ако не решите да се откажете от тях.

14. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Ние ще действаме честно, честно и във ваш най-добър интерес. Очакваме да действате добросъвестно, честно, справедливо и в наш и ваш интерес.

15. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ

Вие гарантирате, заявявате и се съгласявате, че няма да предоставяте никакво Потребителско съдържание или да използвате по друг начин Услугите по начин, който (i) нарушава, нарушава или присвоява неправомерно права на интелектуална собственост, права на публичност или поверителност или други права; (ii) нарушава международен, федерален, щатски или местен закон, статут, наредба или регламент или което би накарало Нашата компания да наруши всички приложими закони или разпоредби, включително, без ограничение, Приложимите закони за поверителност (събирателно „Приложимо право“); (iii) е вредно, измамно, заплашително, обидно, тормозещо, извратено, клеветническо, вулгарно, нецензурно, клеветническо или по друг начин неприемливо; или (iv) застрашава сигурността на вашия акаунт или Услугите по какъвто и да е начин, като например разрешаване на достъп на някой друг до вашия акаунт или парола или изпращане на потребителско съдържание, което съдържа вируси. Освен това вие заявявате, гарантирате и се съгласявате, че (i) притежавате всички права, необходими за предоставяне на вашето Потребителско съдържание и предоставяне на правата на Компанията в настоящите Условия; (ii) ще спазвате Приложимите закони във връзка с използването на Услугата.

16. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ; БЕЗ ГАРАНЦИИ

16.1 Без гаранции

УЕБСАЙТЪТ И ВСИЧКИ ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, МАТЕРИАЛИ НА УЕБСАЙТА, СЪДЪРЖАНИЕ (НЕЗАВИСИМО НЕЗАВИСИМО СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЛИЦЕНЗИРАНО), ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, РЕФЕРЕНТНИ САЙТОВЕ, УСЛУГИ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ДОСТЪПНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА „КАКТО Е, " "КАКТО Е НАЛИЧНО" И "С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ". В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТРАНИТЕ НА УЕБСАЙТА ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДА СА ЗАКОНОВИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА, КАЧЕСТВЕНА ПРОДАВАЕМОСТ, КАЧЕСТВЕНО ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ПОЛУЧЕНА ОТ НАШАТА КОМПАНИЯ ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НЯМА ДА СЪЗДАДЕ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОЯВЕНА ТУК.

16.2 Съдържание

НАШАТА КОМПАНИЯ И СТРАНИТЕ В УЕБСАЙТА НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ ДАННИ, ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, ФУНКЦИИ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДЛАГАНА НА ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ И НЕ ГАРАНТИРАТ ЧЕ ВСЯКО ОТ ГОРЕПОМЕНАНОТО ЩЕ БЪДЕ КОРИГИРАНО. НАШАТА КОМПАНИЯ И СТРАНИТЕ В УЕБСАЙТА НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЛИ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ (1) ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА НАШАТА КОМПАНИЯ ЩЕ (А) ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ ИЛИ ДА БЪДАТ ПО ВАШ ХАРАКТЕР ИЛИ (Б) ЩЕ БЪДАТ НАВРЕМЕННИ, СИГУРНИ, ТОЧНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЗАГУБА ИЛИ НЕПРЕКЪСВАНЕ, (2) ЧЕ УСЛУГИТЕ СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ИЛИ (3) ЧЕ ВСЯКАКВИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖЕ ДА СА НОВИ ИЛИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И МОЖЕ ДА НЕ СА ТЕСТВАНИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН.

16.3 Вреди за вашите компютри

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ДОСТЪП, ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ ПО ДРУГИ НАЧИН НА СЪДЪРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛИ НА УЕБСАЙТА, СОФТУЕР ИЛИ ДАННИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ API) Е ПО ВАША УСМОТРЕНИЕ И РИСК, И ЧЕ ВИЕ ЩЕ ОТГОВОРИТЕ ЗА ВСЯКАКВА ПОВРЕДА НА ВАШАТА СОБСТВЕНОСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КОМПЮТЪРНАТА ВИ СИСТЕМА) ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, КОЯТО ПРОИЗТИЧА ОТ ТОВА.

16.4 Ограничения от приложимото законодателство

НЯКОИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС. ВИЕ МОЖЕТЕ СЪЩО ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ ОТ ДЪРЖАТ И ДЪРЖАВНА ЮРИСДИКЦИЯ.

17. ВЗАИМНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

17.1 Обезщетение от наша страна

Ще ви обезщетим, защитим и ще ви предпазим от и срещу всякакви съдебни решения, споразумения, разходи и такси, разумно направени (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от иск, искане, дело или производство, отправено или заведено срещу вас от трета страна, твърдеща, че използването на абонаментните услуги по-долу нарушава или присвоява неправомерно валидните права на интелектуална собственост на трета страна („Иск срещу вас“); при условие, че Вие (a) незабавно ни уведомите писмено за иска срещу Вас; (b) ни предоставя изключителен контрол върху защитата и уреждането на Иска срещу Вас (при условие, че Ние не можем да уреждаме който и да е иск срещу Вас, освен ако споразумението безусловно Ви освобождава от всякаква отговорност); и (c) ни предоставя цялата разумна помощ за наша сметка. В случай на иск срещу Вас или ако Ние основателно смятаме, че Абонаментните услуги може да нарушават или злоупотребяват, Ние можем по наше усмотрение и без разходи за Вас (i) да модифицираме Абонаментните услуги, така че те повече да не нарушават или злоупотребяват, без да нарушавате нашите гаранции по-долу, (ii) да получите лиценз за Вашето продължително използване на Абонаментни услуги в съответствие с това Споразумение или (iii) да прекратите Вашите абонаменти за такива Абонаментни услуги и да Ви възстановим всички предплатени такси, покриващи остатъка от срока на такива абонаменти след ефективната дата на прекратяването. Независимо от гореизложеното, Ние нямаме задължение да обезщетяваме, защитаваме или да Ви предпазим от какъвто и да е иск срещу Вас до степента, в която произтича от (i) Вашите данни или Вашите приложения, (ii) Използване от Вас след уведомление от Нас за преустановяване Използване на всички или на част от абонаментните услуги, (iii) използване на услугите от вас в комбинация с оборудване или софтуер, които не са доставени от нас, когато самата услуга не би била в нарушение, (iv) или нарушение от ваша страна на това споразумение.

17.2 Обезщетение от ваша страна.

Вие трябва да ни обезщетите, защитите и да ни предпазите от и срещу всякакви съдебни решения, споразумения, разходи и такси, разумно понесени (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от иск, искане, дело или производство, отправено или заведено срещу нас от трета страна, твърдеща, че вие Данните или Вашето приложение нарушават приложимото законодателство или правата на трета страна („Иск срещу нас“); при условие, че Ние (a) незабавно Ви уведомим писмено за Искът срещу нас; (b) Ви дава едноличен контрол върху защитата и уреждането на Иска срещу Нас (при условие, че не можете да уреждате Иск срещу Нас, освен ако споразумението безусловно ни освобождава от всякаква отговорност); и (c) Ви предоставя цялата разумна помощ за Ваша сметка.

17.3 Изключително средство за защита.

Този раздел 10 посочва единствената отговорност на обезщетената страна към и изключителното средство за защита на обезщетената страна срещу другата страна за всеки тип иск, описан в този раздел.

18. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ОСВЕН ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВСЯКА СТРАНА, ПОСОЧЕНИ В РАЗДЕЛ 16 (ВЗАИМНО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ), ОБЩАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ НА НИКОЯ СТРАНА, СВЪРЗАНА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ (НЕЗАВИСИМО ДА Е В ДОГОВОР ИЛИ ДЕЛИКТ, ИЛИ СЪГЛАСНО НЯКАКВА ДРУГА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ), НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВИЕ, КОЯТО ПЛАЩАТЕ ПОВОД ЗА ТАКЪВ ИСК СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИЯ АБОНАМЕНТ И/ИЛИ ПРЕЗ ДВАТА МЕСЕЦА, ПРЕДХОДЯЩИ ПРИЛОЖИМИЯ ИНЦИДЕНТ.

18.1 Изключване на последващи и свързани щети.

НИТО ЕДНА СТРАНА НЕ НОСИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДРУГАТА СТРАНА ЗА ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИХОДИ ИЛИ ЗА НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ПОКРИТИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ, НЕЗАВИСИМО ДА СА ПРИЧИНЕНИ В ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ПО НЯКАКВА ДРУГА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ СТРАНАТА НЕ Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ГОРНИЯТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА ДО СТЕПЕНТА, ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГА ИЗКЛЮЧВАТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ НА НАШАТА КОМПАНИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ОТ ВЗЕМАНЕТО НА ВСЯКАКВИ СВЪРЗАНИ С БИЗНЕС РЕШЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА ОТ НАС ЧРЕЗ ОБАЖДАНИЯ, ИМЕЙЛИ, СЪОБЩЕНИЯ И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КУРСОВЕ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЯ ВИЕ КУПИТЕ ОТ НАС. НАШАТА КОМПАНИЯ НЯМА ДА НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С БИЗНЕС ИЛИ ЛИЧНИ ЗАГУБИ, КОИТО МОГАТ ДА НАСТЪПНАТ ЗА ВАС И/ИЛИ ВАШИЯ БИЗНЕС. НАШИЯТ МАНДАТ ЗА УСЛУГА Е ОГРАНИЧЕН САМО ДО НАСЪРЧАВАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ МЕДИИ И НЯМАМЕ ПРЯК КОНТРОЛ ВЪРХУ СПЕЦИФИЧНИ ЗА КОМПАНИЯТА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕСИ И/ИЛИ ПРОЦЕСИ НА НАЕМАНЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС.

18.1.1 В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСИ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА НАШАТА КОМПАНИЯ КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ОТ ВАС ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ВИ С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА (НЕЗАВИСИМО ТО НЕЗАВИСИМО ОТ ДОГОВОР, НАПРАВЛЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГО), НАДВИШАВА СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА НАШАТА КОМПАНИЯ, АКО ИМА ТАКАВА, ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ПРЕЗ ДВА МЕСЕЦА, НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДШЕСТВАЩИ ДАТАТА НА ИСКА, ИЛИ СТО ДОЛАРА ($100), КОЙТО Е ПО-ГОЛЯМО.

19. Основа на сделката

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НАШАТА КОМПАНИЯ Е ПРЕДЛОЖИЛА УЕБСАЙТА И СЕ Е ПРИЕМАЛА В УСЛОВИЯТА ВЪВ ОТНОШЕНИЕ НА ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, ПОСОЧЕНИ ТУК, ЧЕ ОТКАЗЪТ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, ПОСОЧЕНИ ТУК И ОТРАЗЯТ ОТ ПРИЧИНА ВИЕ И НАШАТА КОМПАНИЯ И ЧЕ ОТКАЗЪТ ОТ ОТГОВОРНОСТТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, ИЗЛОЖЕНИ ТУК, ФОРМИРАТ СЪЩЕСТВЕНА ОСНОВА НА СГАЛЪРКАТА МЕЖДУ ВАС И НАШАТА КОМПАНИЯ. НАШАТА КОМПАНИЯ НЕ БИ ВЪЗМОЖИЛА ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ УЕБСАЙТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗУМНА ОСНОВА БЕЗ ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ.

 


 

20. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Никакво неуспех или забавяне от която и да е страна при упражняване на което и да е право съгласно настоящите Условия не представлява отказ от това право.

21. ФОРС-МАЖОР

Нито една от страните не носи отговорност съгласно настоящите Условия за закъснения или неизпълнение на Услугите или тези Условия поради причини извън нейния разумен контрол. Такива забавяния включват, но не се ограничават до пожар, природно бедствие, правителствено законодателство, актове, заповеди или разпоредби, стачки или трудови затруднения, доколкото не са причинени от грешка или небрежност на забавената страна. Всяко подобно извинение за забавяне ще продължи само докато събитието остава извън разумния контрол на закъснялата страна. Страната със закъснение трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум закъсненията, причинени от такова събитие извън нейния разумен контрол. Ако форсмажорното събитие продължи повече от тридесет (30) календарни дни, тогава всяка от страните може да прекрати настоящите Условия след писмено уведомление до другата страна

22. ЖАЛБИ

Нашето намерение е да ви предоставим високо ниво на обслужване по всяко време. Ако обаче има случаи, когато не отговаряме на тези стандарти, моля, уведомете ни възможно най-скоро по телефона, имейл или писмено, като използвате данните за контакт. Обещаваме да се справим с вашите опасения по справедлив и обективен начин.

23. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Никаква промяна на тези Условия за ползване не се счита за валидна, освен ако е в писмен вид и е подписана от оторизиран офис на Advanced Economic Solutions Ltd.

При откриване на акаунт вие приемате Условията във формуляра, публикуван на нашия уебсайт. От време на време може да преглеждаме Условията за ползване. Ние си запазваме правото по собствено усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ние си запазваме правото да променяме тези условия, когато такива изменения се изискват (като например за отразяване на настоящи или бъдещи промени в закона или за изпълнение на регулаторни изисквания, насоки в индустрията или най-добри практики). Когато е възможно, ще ви предоставим най-малко 30 дни писмено известие по имейл, преди тези промени да влязат в сила. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим предизвестие поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение. Въпреки това промените, отнасящи се до нови функции за дадена услуга или промени, направени по правни причини, ще влязат в сила незабавно. Ако не сте съгласни с променените Условия, трябва да прекратите използването на Услугите. Споровете, произтичащи от настоящите Условия, ще бъдат разрешавани в съответствие с версията на Условията, която е в сила към момента на възникване на спора. Продължаващото използване на услугите след публикуването на промените представлява обвързващо приемане от ваша страна на тези промени.

Ако някоя от разпоредбите на Условията за ползване се окаже невалидна или неприложима изцяло или частично, валидността на другите разпоредби на тези Условия и останалата част от въпросната разпоредба няма да бъдат засегнати.

23.1 Забележка

Може да ви предоставим известия, включително такива относно промени в Условията, по имейл, публикации в Услугите или други разумни средства. Известието ще се счита за предоставено двадесет и четири часа след изпращането на имейла, освен ако Нашата компания не бъде уведомена, че имейл адресът е невалиден. Като алтернатива можем да ви изпратим правно известие по имейл, ако е предоставено от вас чрез Услугите. В такъв случай известието ще се счита за дадено три дни след датата на изпращане. Съобщенията, публикувани в Услугите, се считат за предоставени 30 дни след първоначалното публикуване. Всички известия, насочени към нас, ще бъдат изпращани на нашия имейл адресинфо@empathysalesgroup.com

23.2 Разделимост

Ако някоя разпоредба от Условията за ползване се счита за незаконна, нищожна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба ще бъде ограничена или премахната от Условията до минималната необходима степен и няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби .

23.3 Възлагане

Условията и всички права и лицензи, предоставени по-долу, не могат да бъдат прехвърляни или възлагани от Вас без предварителното писмено съгласие на Нашата Компания, но могат да бъдат прехвърляни от Нашата Компания без съгласие или каквото и да е ограничение. Всяко прехвърляне, което се опитва да бъде извършено в нарушение на Условията, ще бъде невалидно.

23.4 Цялостно споразумение

Условията и Политиката за поверителност представляват цялото споразумение между вас и Нашата компания, свързано с предмета тук, и няма да бъдат променяни освен в писмен вид, подписани от двете страни, или чрез промяна на Условията и Политиката за поверителност, направена от Нашата компания като посочени в раздел 23.

24. ПРИЛАГАЩ ЗАКОН

За всички комуникации ще се използва английски език. Тези Условия за ползване и всяка информация, която сме длъжни да ви предоставим, преди и по време на периода на договора, се уреждат от законите на Република България и страните се съгласяват, че всеки спор, произтичащ от тях, ще бъде предмет на изключителна компетентност на българските съдилища.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас по имейл на:азnfo@empathysalesgroup.com

bottom of page